Anslutning php
Litteratur
för klimat och 1 klot
 Meny php
Meny
L Författare Typ Titel    (Öppna ↓) Datum Tillagt Anm Antal
35 --- Tidning Dagens Etc 2019.08.22 156
36 --- Tidning Dagens Nyheter 2019.08.22 155
41 Återställ våtmarker Hemsida Återställ våtmarker 2022.06.10 Utd 38
45 Global Footprint Network Vebbsajt 2022.07.10 1
0 (Inget registerat) - - 2019.08.22 107
32 Src, Stockholm Resilience Center Hemsida Planetary boundaries research - 2019.08.22 10
60 Wikimedia foundation Uppslagsbok Wikipedia - 2021.01.16 End 10
52 Socialistiska Partiet Program, parti Kris, klass och klimat 2008.11.09 2019.09.06 112
20 Sverigedemokraterna Program, parti --- 2011 2019.08.22 0
13 Socialdemokraterrna Program, parti Ett program för förändring 2013 2019.08.22 59
14 Moderaterna Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
15 Centerpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
16 Miljöpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
23 Wfto, World Fair Trade Organization Program 10 principles of fair trade 2013.10 2019.08.22 10
12 Föreningen Klimatriksdagen Hemsida Klimatriksdag 2014 2014 2019.08.22 0
24 Klimatriksdag 2014 Samling Motioner 2014.06 2019.08.22 Num 204
18 Liberalerna Program, parti Frihet i globaliseringens tid 2015 2019.08.22 0
21 Feministiskt Initiativ Program, parti För en feministisk politik 2015 2019.08.22 0
28 Fn, Förenta nationerna Program Agenda 2030 för hållbar utveckling 2015.09.25 2021.11.19 0
11 Klimataktion Hemsida Medborgarutredningen 2016 2019.08.22 0
17 Vänsterpartiet Program, parti --- 2016 2019.08.22 0
19 Kristdemokraterna Program, parti --- 2016 2019.08.22 94
22 Wwf, World Wildlife Foundation Rapport Living planet 2016 2019.08.22 6
1 Mu, cirkel Ekonomi Rapport Ekonomi för 1 klot 2016.06.21 2019.08.22 45
2 Mu, cirkel Varför Rapport Varför en medborgarutredning? 2016.06.21 2019.08.22 28
4 Mu, cirkel Livsstil Rapport Vår livsstil 2016.06.21 2019.08.22 32
5 Mu, cirkel Global rättvisa Rapport Klimatkrisen och den globala rättvisan 2016.06.21 2019.08.22 107
30 Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport Indicators for a circular economy 2016.11 2019.08.22 97
25 Klimatriksdag 2018 Samling Motioner 2017 - 2019.08.22 Num 267
3 Mu, cirkel Energi Rapport Försvinnande energitillgång 2017.02.08 2019.08.22 26
8 Mu, cirkel Utbildning Rapport Utbildning 2017.02.08 2019.08.22 4
9 Mu, cirkel Land-stad-mat Rapport Stad och land samt vårt dagliga bröd 2017.02.08 2019.08.22 20
10 Mu, cirkel Omställning Lista Krav, åtgärder i Mu-s rapporter 2017.04.24 2022.02.11 Sam 0
26 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram S 2017.08.07 2019.08.22 0
27 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram Kd 2017.08.07 2019.08.22 0
34 Mp Program, parti Klimatfärdplan 2018.02.15 2019.08.22 Utd 33
40 Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl Utställning Frön för framtiden 2018.05 2019.08.22 Bar 113
56 Klimatriksdag 2018 Samling Vinnande motioner 2018.05.06 2019.10.05 De 21
33 Johan Ehrenberg Ledare Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet 2018.09.21 2019.08.22 Ur 10
48 Uppsala Universitet, Ramboll Rapport Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län 2018.11.27 2019.08.22 28
44 Centerpartiet Program, parti Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val) 2018.12.17 2019.08.22 65
37 Vänsterpartiet Program, parti Ett Europa för alla (Eu-val) 2019 2019.08.22 25
39 Miljöpartiet Program, parti EU-valmanifest 2019 2019.08.22 118
57 Partiet vändpunkt Program, parti Nödläge för klimatet 2019 2019.11.26 33
54 S, Mp, C, L Program, parti Överenskommelse 73 punkter 2019.01.11 2019.09.24 De 64
53 Reformisterna Program, parti Sju reformområden för ett bättre Sverige 2019.02.02 2019.09.17 Utd 54
42 Margareta Andersson, Per Bolund Debatt Reformer för 4.5 miljarder --- (i Dn) 2019.04.10 2019.08.22 I D 11
43 Liberalerna Program, parti Si, yes, oui, ja (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 68
46 Sverigedemokraterna Program, parti (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 13
38 Socialdemokraterna Program, parti För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val) 2019.05.15 v2 2020.12.04 26
51 Mike Shaughnessy Artikel Vägen till ekosocialismen 2019.08.09 2019.08.30 22
55 Göran Greider Ledare 17 anteckningar om klimatkrisen 2019.09.30 2019.09.30 Ur 19
58 Regeringen Proposition En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 2019.12.17 2019.12.22 Ej 202
59 Johan Rockström Lista Sanningens tid är inne. (10 bud) 2020.01.01 2020.01.11 Lis 13
6 Klimatriksdagen Program Akutplan 2020.09.01 2022.06.12 Åt 185
64 Vänsterpartiet Motion, riksdag Klimatkrisen 2021 2021.10.10 0
63 Reformisterna Rapport En ny grön giv för Sverige 2021.04.02 2021.09.18 End 41
7 Klimatalliansen Program (plattform) 2021.09.30 2022.02.05 Utg 117
29 Klimatriksdag 2022 Samling Motioner 2022 2022-03-13 201
31 Forum för lokal Klimataktivism Upprop Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen 2022.03.31 35
65 Klimatriksdagen Program Omställningsplan 2022.04.23 2022.06.12 Än 38