Anvisning
för Klimatprogram.se
För att hantera dessa sidor på ett bra sätt krävs en stor skärm. Åtminstone tills jag hittat en teknik att göra det på liten skärm (mobil).
Informationen i sidorna hämtas ur en databas.
I menyn längst upp på de flesta sidor kan man välja olika sidor.
Tryck på ⓘ längst upp, så ser du utgivningsuppgifter för varje sida.

Innehåll
Program
Noter
Litteratur
Jämförelse
Sök

Progam

I sidan Program kan man välja Hög och Låg visning beroende på skärm. Via Meny.

Till vänster är en lista med

OMRÅDEN.

Tryck på nivå 1, så syns huvudklasserna; nivå 2 så syns även nästa klass; nivå 3 så syns allt. Tryck på siffra för huvudklass, så syns den klassen med underklasser. Tryck på ett namn för område, så syns det området i rutan till höger. Klass är ett ordningsnummer för området. (Huvudklass t ex 2, underklasser 22, 225 i nivåer.)
Nivå: 1 | 2 | 3
Klass Område Tryck
0 ÖDESFRÅGAN
1 LEVNADSSÄTT
11 Välfärd

I rutan för

OMRÅDE

kommer först områdets namn och därunder en beskrivning.
Därefter kommer förslagna Åtgärder med beskrivning av Läge och Mål.
Tryck på åtgärdens namn för att visa detaljer om åtgärden.
I detta exempel är ".1" och ".2" åtgärdsklasser till områdets klass "227".

Klass OMRÅDE
227 (Namn på området) För DETALJER:
Tryck på namn för Åtgärd
(Beskrivning av området)
Klass Namn | Läge, Anm ÅTGÄRDER Mål, Resultat
.1  (Namn på åtgärden) 
(Beskrivning av läget.)
(Beskrivning av en eller flera åtgärder.) (Beskrivning av mål.)
.2  (Namn) 
(Läge.)
(Andra åtgärder.) (Mål.)


I rutan för

ÅTGÄRDEN

syns inom vilket område åtgärden sker och därefter åtgärdens namn.
Tryck på områdesnamnet för att komma tillbaks till området.
Läge, Åtgärd och Mål anges för denna åtgärd.
Under åtgärdsbeskrivningen kommer uppgifter om Kommentarer och Noter för åtgärden. För Noter finns en ruta med källan (litteratur) för noten. Tryck i den rutan, så visas litteraturdetaljer högst upp. Där finns också länk till källan.
Här i åtgärds-sidan syns id-nummer Om, Ao, K och N för Område, Åtgärd, Kommentar och Not. L för Litteratur syns i särskilda Litteratur-rutan.

Klass inom Område Åtgärd Om
227 (Namn på området) (Namn på åtgärden) 24
Klass Namn | Läge, Anm ÅTGÄRD Mål, Resultat Ao
.1 (Beskrivning av läget.) (Beskrivning av en eller flera åtgärder.) (Beskrivning av mål.) 188
KOMMENTAR K
(En kommentar till åtgärden.) 4
Litt NOTER N
(Kortnamn plus detaljer för källan) (Not-text, som är citat eller beskrivning.) 14


Noter

I sida Noter syns de noter man vill se.

- Tryck på "Välj källa" längst upp. Då syns en lista med all litteratur.
- Du kan välja ett visst dokument genom att trycka på dess rad. Då visas noter från just det dokumentet. - Du kan välja Dokumenttyp i en ruta. Tryck sen på "Typ OK". Då visas noter från alla dokument av denna typ.
- Du kan välja Grupp i en ruta. Tryck sen på "Grupp OK". Då visas noter från alla dokument i den gruppen.

Noter kopplade till det/de dokument du valt visas under de Områden och Åtgärder, som de är knutna till.


Litteratur

Sida Litteratur listar alla genom Noter refererade dokument. Plus några till.

- Kolumn Datum visar utgivningsdatum. Kolumn Tillagt visar, när jag lagt in Noter om dokumentet i Klimatprogram.se.
- Du kan öppna ett dokument genom att trycka på dess Titel. (Ibland har dokument flyttats, så att länken tyvärr inte längre gäller.)
- Du kan i en ruta välja att visa ett urval av Dokumenttyper. Tryck sen på "Typ OK".


Jämförelse

I sida Jämförelse kan du jämföra noter från andra dokument med det program, som jag formulerat.

- Tryck på "Jämför noter". Då visas en lista på alla i Noter refererade dokument.
- Du kan välja ett visst dokument genom att trycka på dess rad. Då visas noter från just det dokumentet. - Du kan välja Dokumenttyp i en ruta. Tryck sen på "Typ OK". Då visas noter från alla dokument av denna typ.
- Du kan välja Grupp i en ruta. Tryck sen på "Grupp OK". Då visas noter från alla dokument i den gruppen.

Noter kopplade till det/de dokument du valt visas under de Områden och Åtgärder, som de är knutna till. Noterna visas tillsammans med min programtext från respekektive rubrik.


Sök

Du kan söka efter ord eller fraser genom sida Sök.
Välj först var du vill söka: bland Områden, Åtgärder, Kommentarer eller Noter. Du kan välja en kategori, flera eller alla.
Skriv in ett ord eller en fras i rutan Fråga. Tryck sedan på Sök.