Anslutning php
Litteratur
för klimat och 1 klot
 Meny php
Meny
L Författare Typ Titel    (Öppna ↓) Datum Tillagt Anm Antal
0 (Inget registerat) - - 2019.08.22 107
45 Global Footprint Network Vebbsajt 2022.07.10 1
46 Sverigedemokraterna Program, parti (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 13
7 Klimatalliansen Program (plattform) 2021.09.30 2022.02.05 Utg 117
14 Moderaterna Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
15 Centerpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
16 Miljöpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
17 Vänsterpartiet Program, parti --- 2016 2019.08.22 0
19 Kristdemokraterna Program, parti --- 2016 2019.08.22 94
20 Sverigedemokraterna Program, parti --- 2011 2019.08.22 0
23 Wfto, World Fair Trade Organization Program 10 principles of fair trade 2013.10 2019.08.22 10
55 Göran Greider Ledare 17 anteckningar om klimatkrisen 2019.09.30 2019.09.30 Ur 19
28 Fn, Förenta nationerna Program Agenda 2030 för hållbar utveckling 2015.09.25 2021.11.19 0
6 Klimatriksdagen Program Akutplan 2020.09.01 2022.06.12 Åt 185
41 Återställ våtmarker Hemsida Återställ våtmarker 2022.06.10 Utd 38
35 --- Tidning Dagens Etc 2019.08.22 156
36 --- Tidning Dagens Nyheter 2019.08.22 155
1 Mu, cirkel Ekonomi Rapport Ekonomi för 1 klot 2016.06.21 2019.08.22 45
63 Reformisterna Rapport En ny grön giv för Sverige 2021.04.02 2021.09.18 End 41
58 Regeringen Proposition En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 2019.12.17 2019.12.22 Ej 202
37 Vänsterpartiet Program, parti Ett Europa för alla (Eu-val) 2019 2019.08.22 25
13 Socialdemokraterrna Program, parti Ett program för förändring 2013 2019.08.22 59
39 Miljöpartiet Program, parti EU-valmanifest 2019 2019.08.22 118
38 Socialdemokraterna Program, parti För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val) 2019.05.15 v2 2020.12.04 26
21 Feministiskt Initiativ Program, parti För en feministisk politik 2015 2019.08.22 0
3 Mu, cirkel Energi Rapport Försvinnande energitillgång 2017.02.08 2019.08.22 26
44 Centerpartiet Program, parti Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val) 2018.12.17 2019.08.22 65
18 Liberalerna Program, parti Frihet i globaliseringens tid 2015 2019.08.22 0
40 Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl Utställning Frön för framtiden 2018.05 2019.08.22 Bar 113
30 Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport Indicators for a circular economy 2016.11 2019.08.22 97
27 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram Kd 2017.08.07 2019.08.22 0
26 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram S 2017.08.07 2019.08.22 0
34 Mp Program, parti Klimatfärdplan 2018.02.15 2019.08.22 Utd 33
64 Vänsterpartiet Motion, riksdag Klimatkrisen 2021 2021.10.10 0
5 Mu, cirkel Global rättvisa Rapport Klimatkrisen och den globala rättvisan 2016.06.21 2019.08.22 107
12 Föreningen Klimatriksdagen Hemsida Klimatriksdag 2014 2014 2019.08.22 0
48 Uppsala Universitet, Ramboll Rapport Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län 2018.11.27 2019.08.22 28
10 Mu, cirkel Omställning Lista Krav, åtgärder i Mu-s rapporter 2017.04.24 2022.02.11 Sam 0
52 Socialistiska Partiet Program, parti Kris, klass och klimat 2008.11.09 2019.09.06 112
22 Wwf, World Wildlife Foundation Rapport Living planet 2016 2019.08.22 6
11 Klimataktion Hemsida Medborgarutredningen 2016 2019.08.22 0
24 Klimatriksdag 2014 Samling Motioner 2014.06 2019.08.22 Num 204
25 Klimatriksdag 2018 Samling Motioner 2017 - 2019.08.22 Num 267
29 Klimatriksdag 2022 Samling Motioner 2022 2022-03-13 201
57 Partiet vändpunkt Program, parti Nödläge för klimatet 2019 2019.11.26 33
65 Klimatriksdagen Program Omställningsplan 2022.04.23 2022.06.12 Än 38
54 S, Mp, C, L Program, parti Överenskommelse 73 punkter 2019.01.11 2019.09.24 De 64
32 Src, Stockholm Resilience Center Hemsida Planetary boundaries research - 2019.08.22 10
42 Margareta Andersson, Per Bolund Debatt Reformer för 4.5 miljarder --- (i Dn) 2019.04.10 2019.08.22 I D 11
59 Johan Rockström Lista Sanningens tid är inne. (10 bud) 2020.01.01 2020.01.11 Lis 13
43 Liberalerna Program, parti Si, yes, oui, ja (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 68
53 Reformisterna Program, parti Sju reformområden för ett bättre Sverige 2019.02.02 2019.09.17 Utd 54
9 Mu, cirkel Land-stad-mat Rapport Stad och land samt vårt dagliga bröd 2017.02.08 2019.08.22 20
31 Forum för lokal Klimataktivism Upprop Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen 2022.03.31 35
8 Mu, cirkel Utbildning Rapport Utbildning 2017.02.08 2019.08.22 4
51 Mike Shaughnessy Artikel Vägen till ekosocialismen 2019.08.09 2019.08.30 22
4 Mu, cirkel Livsstil Rapport Vår livsstil 2016.06.21 2019.08.22 32
2 Mu, cirkel Varför Rapport Varför en medborgarutredning? 2016.06.21 2019.08.22 28
56 Klimatriksdag 2018 Samling Vinnande motioner 2018.05.06 2019.10.05 De 21
33 Johan Ehrenberg Ledare Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet 2018.09.21 2019.08.22 Ur 10
60 Wikimedia foundation Uppslagsbok Wikipedia - 2021.01.16 End 10