Anslutning php
Litteratur
för klimat och 1 klot
 Meny php
Meny
L Författare Typ Titel    (Öppna ↓) Datum Tillagt Anm Antal
0 (Inget registerat) - - 2019.08.22 107
35 --- Tidning Dagens Etc 2019.08.22 156
36 --- Tidning Dagens Nyheter 2019.08.22 155
41 Återställ våtmarker Hemsida Återställ våtmarker 2022.06.10 Utd 38
15 Centerpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
44 Centerpartiet Program, parti Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val) 2018.12.17 2019.08.22 65
30 Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport Indicators for a circular economy 2016.11 2019.08.22 97
21 Feministiskt Initiativ Program, parti För en feministisk politik 2015 2019.08.22 0
28 Fn, Förenta nationerna Program Agenda 2030 för hållbar utveckling 2015.09.25 2021.11.19 0
12 Föreningen Klimatriksdagen Hemsida Klimatriksdag 2014 2014 2019.08.22 0
31 Forum för lokal Klimataktivism Upprop Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen 2022.03.31 35
45 Global Footprint Network Vebbsajt 2022.07.10 1
55 Göran Greider Ledare 17 anteckningar om klimatkrisen 2019.09.30 2019.09.30 Ur 19
33 Johan Ehrenberg Ledare Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet 2018.09.21 2019.08.22 Ur 10
59 Johan Rockström Lista Sanningens tid är inne. (10 bud) 2020.01.01 2020.01.11 Lis 13
26 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram S 2017.08.07 2019.08.22 0
27 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram Kd 2017.08.07 2019.08.22 0
11 Klimataktion Hemsida Medborgarutredningen 2016 2019.08.22 0
7 Klimatalliansen Program (plattform) 2021.09.30 2022.02.05 Utg 117
24 Klimatriksdag 2014 Samling Motioner 2014.06 2019.08.22 Num 204
25 Klimatriksdag 2018 Samling Motioner 2017 - 2019.08.22 Num 267
56 Klimatriksdag 2018 Samling Vinnande motioner 2018.05.06 2019.10.05 De 21
29 Klimatriksdag 2022 Samling Motioner 2022 2022-03-13 201
6 Klimatriksdagen Program Akutplan 2020.09.01 2022.06.12 Åt 185
65 Klimatriksdagen Program Omställningsplan 2022.04.23 2022.06.12 Än 38
19 Kristdemokraterna Program, parti --- 2016 2019.08.22 94
18 Liberalerna Program, parti Frihet i globaliseringens tid 2015 2019.08.22 0
43 Liberalerna Program, parti Si, yes, oui, ja (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 68
42 Margareta Andersson, Per Bolund Debatt Reformer för 4.5 miljarder --- (i Dn) 2019.04.10 2019.08.22 I D 11
51 Mike Shaughnessy Artikel Vägen till ekosocialismen 2019.08.09 2019.08.30 22
16 Miljöpartiet Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
39 Miljöpartiet Program, parti EU-valmanifest 2019 2019.08.22 118
14 Moderaterna Program, parti --- 2013 2019.08.22 0
34 Mp Program, parti Klimatfärdplan 2018.02.15 2019.08.22 Utd 33
1 Mu, cirkel Ekonomi Rapport Ekonomi för 1 klot 2016.06.21 2019.08.22 45
3 Mu, cirkel Energi Rapport Försvinnande energitillgång 2017.02.08 2019.08.22 26
5 Mu, cirkel Global rättvisa Rapport Klimatkrisen och den globala rättvisan 2016.06.21 2019.08.22 107
9 Mu, cirkel Land-stad-mat Rapport Stad och land samt vårt dagliga bröd 2017.02.08 2019.08.22 20
4 Mu, cirkel Livsstil Rapport Vår livsstil 2016.06.21 2019.08.22 32
10 Mu, cirkel Omställning Lista Krav, åtgärder i Mu-s rapporter 2017.04.24 2022.02.11 Sam 0
8 Mu, cirkel Utbildning Rapport Utbildning 2017.02.08 2019.08.22 4
2 Mu, cirkel Varför Rapport Varför en medborgarutredning? 2016.06.21 2019.08.22 28
57 Partiet vändpunkt Program, parti Nödläge för klimatet 2019 2019.11.26 33
53 Reformisterna Program, parti Sju reformområden för ett bättre Sverige 2019.02.02 2019.09.17 Utd 54
63 Reformisterna Rapport En ny grön giv för Sverige 2021.04.02 2021.09.18 End 41
58 Regeringen Proposition En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 2019.12.17 2019.12.22 Ej 202
54 S, Mp, C, L Program, parti Överenskommelse 73 punkter 2019.01.11 2019.09.24 De 64
38 Socialdemokraterna Program, parti För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val) 2019.05.15 v2 2020.12.04 26
13 Socialdemokraterrna Program, parti Ett program för förändring 2013 2019.08.22 59
52 Socialistiska Partiet Program, parti Kris, klass och klimat 2008.11.09 2019.09.06 112
32 Src, Stockholm Resilience Center Hemsida Planetary boundaries research - 2019.08.22 10
20 Sverigedemokraterna Program, parti --- 2011 2019.08.22 0
46 Sverigedemokraterna Program, parti (Eu-val) 2019.05 2019.08.22 13
48 Uppsala Universitet, Ramboll Rapport Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län 2018.11.27 2019.08.22 28
17 Vänsterpartiet Program, parti --- 2016 2019.08.22 0
37 Vänsterpartiet Program, parti Ett Europa för alla (Eu-val) 2019 2019.08.22 25
64 Vänsterpartiet Motion, riksdag Klimatkrisen 2021 2021.10.10 0
40 Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl Utställning Frön för framtiden 2018.05 2019.08.22 Bar 113
23 Wfto, World Fair Trade Organization Program 10 principles of fair trade 2013.10 2019.08.22 10
60 Wikimedia foundation Uppslagsbok Wikipedia - 2021.01.16 End 10
22 Wwf, World Wildlife Foundation Rapport Living planet 2016 2019.08.22 6