Kalle Petré 2019.08.27 korr 211116 ANTECKNING Struktur för klimatprogram Vilken struktur är lämplig för ett klimatprogram? Jag startade i den struktur som formulerats inom Klimatrikdsdagen och Medborgarutredningen. Den 20 februari 2018 sammanställde jag nedanstående tabell. Jag själv formulerade kolumnen längst till vänster. Övriga kolumner finns hos Klimatriksdag 2014, Klimatriksdag 2018, Medborgarutredningen, Agenda 2030 och Planetära gränser. Min kolumn var ett försök till syntes av de övriga. Dock - jämför med hur jag idag formulerar strukturen på ämnesområden. (Se områdeskolumnen i Uppgifter *.) Det är väldigt stor skillnad efter 1 ½ år av bearbetning. Jag får återkomma senare med en analys.

Strukturer jämförda 2018.02.20

Kr14 Kr18 Mu A30 Pg
Politik Politik 1 - nationellt och internationellt. Övergripande.
Politiska metoder Påverkan, metoder. Genomförande och globalt partnerskap.
Livsstil Konsumtion, mat och livsstil. Livsstil. Vår livsstil.
Välfärd Allt detta finns i rubriker hos A30. Fattigdom (ej), hunger (ej), mat (bra), hälsa (god), välbefinnande (gott), jämställdhet (ja), jämlikhet (hög), jobb (till alla), arbetsvillkor (goda), vatten (rent), sanitet (ja).
Global rättvisa Global rättvisa. Global rättvisa.
Energi Energi. Energi. Energi. Hållbar energi för alla.
Mark Förändrad markanvändning (t ex avskogning).
Vatten Hav och marina resurser. Havsförsurning, Färskvattenanvändning.
Luft Politik 2 - spec klimatpolitik/växthusgaser. Bekämpa klimatförändringen. Klimatförändring, Ozonskiktets uttunning i atmosfären, Aerosoler i atmosfären.
Infrastruktur Infrastruktur.
Stad och land Stad och land. Land och stad. Hållbara städer och samhällen.
Jordbruk Mat, jordbruk. Vårt dagliga bröd.
Industri Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Transport Transport.
Utbildning Utbildning. Utbildning. God utbildning för alla.
Ekonomi Ekonomi. Ekonomi. Ekonomi. Jobben. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
30
Easac, European Academies Science Advisory Council
Rapport
Indicators for a circular economy
2016.11 www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Circular_Economy/EASAC_Indicators_web_complete.pdf
40 Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl
Utställn Frön
Utställning
Frön för framtiden
2019.08.22