Kalle Petré Stockholm LISTA Vebbsajtens ämnen Nr B4p Ver 3 Löp 2022.09.04
Klass Ämne Antal
0RIKEDOM, FÖRSTÖRELSE0
01miljöhållbarhet35
011   klimat17
012   tillväxt21
02jämlikhet20
03produktivitet9
1POLITIK0
11program8
12aktörer0
124   gemenskaper10
1242   miljörörelse6
1243   arbetarrörelse9
13reformprocess3
131   politiskt system11
1311   val5
132   politisk kraft8
1321   solidaritet6
1322   deltagande7
2EKONOMI3
20ekonomiskt system8
20globalisering8
3LEVNADSSÄTT0
31välfärd9
312   sysselsättning2
32konsumtion1
4PRODUKTION0
41resurs6
42arbetskraft1
44näringar4
441   energi5
445   transport7
5GEOSTRUKTUR0
GGEOGRAFI23
HHÄNDELSER0
h1973a   Kuppen i Chile1
h2010a   Valet13
h2010c   Ship to Gaza2
h2011a   Kongress2
h2013a   Kongress4
h2014a   Klimatriksdag5
h2014b   Valet2
h2017a   Kongress1
h2018a   Klimatriksdag1
h2018b   Valet4
h2022a   Valet2
h2022b   Vinst i välfärd2
MMEDIER0
mDa   Dagens Nyheter3
mIn   Internationalen1
mSt   Stockholmstidningen3
mTv   Tvärdrag3
OORGANISATIONER0
oAs   Aspo2
oCe   Centerpartiet2
oKa   Klimataktion3
oKr   Klimatriksdagen16
oLo   Landsorganisationen1
oMo   Moderaterna5
oMp   Miljöpartiet1
oSak   Stockholms arbetarkommun9
oSap   Socialdemokraterna49
oSf   studieförbund1
oSi   Socialistinternationalen2
oSt3   Steg 31
oWi   Wikileaks1
PPERSONER11
VVEBBSAJTEN9
v1jag själv6