132   politisk kraft8
1321   solidaritet6
1322   deltagande7