Kalle Petré LISTA Blogg ämnesurval Nr B2e Ver 4 2022.09.02
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Klass / TypÄmne / TitelVer
[Visa undergrupper*]
03 produktivitet
AnalysJämlikhet, miljöhållbarhet, inte tillväxt v
AnalysJämlikhet, miljöhållbarhet, inte tillväxt v
AnalysOmstart - hållbarhet, jämlikhet, hård kamp v
AnalysOmstart - hållbarhet, jämlikhet, hård kamp v
BildGlobbloG v
FlygbladJämlikhet, hållbarhet, produktivitet kräver global reform v
FörslagJämlikhet, ekologisk hållbarhet, produktivitet v
FörslagProgram för global jämlikhet v
KommentarAvtagande värde och tjänstedilemmat v
KommentarTre grundpelare v
ProgramGlobal reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet v