Kalle Petré LISTA Blogg ämnesurval Nr B2e Ver 4 2022.09.02
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Klass / TypÄmne / TitelVer
[Visa undergrupper*]
11 program
AnalysJämlikhet, miljöhållbarhet, inte tillväxt v
AnalysJämlikhet, miljöhållbarhet, inte tillväxt v
FörslagJämlikhet, ekologisk hållbarhet, produktivitet v
FörslagProgram för global jämlikhet v
FörslagS-utveckling i Bromma v
KommentarAkut energiprogram S v
KommentarMp's klimatfärdplan v
KommentarSkärp klimatkraven i valrörelsen! v
KommentarVilken annan väg? v