4PRODUKTION0
41resurs6
42arbetskraft1
44näringar4
441   energi5
445   transport7