124   gemenskaper10
1242   miljörörelse7
1243   arbetarrörelse9