124   gemenskaper10
1242   miljörörelse6
1243   arbetarrörelse9