OORGANISATIONER0
oAs   Aspo2
oCe   Centerpartiet2
oKa   Klimataktion3
oKr   Klimatriksdagen16
oLo   Landsorganisationen1
oMo   Moderaterna5
oMp   Miljöpartiet1
oSak   Stockholms arbetarkommun9
oSap   Socialdemokraterna49
oSf   studieförbund1
oSi   Socialistinternationalen2
oSt3   Steg 31
oWi   Wikileaks1