Kalle Petré LISTA Blogg ämnesurval Nr B2e Ver 4 2022.09.02
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Klass / TypÄmne / TitelVer
[Visa undergrupper*]
2 ekonomi
KommentarAspo's motioner till Klimatriksdag 2014 v
KommentarKompetent = tävlingsinriktad v
Öppet brevEn cirkulär ekonomi skapar arbetstillfällen och ett bättre klimat v