1POLITIK0
11program8
12aktörer0
124   gemenskaper10
1242   miljörörelse6
1243   arbetarrörelse9
13reformprocess3
131   politiskt system11
1311   val5
132   politisk kraft8
1321   solidaritet6
1322   deltagande7