Anslutning php
Litteratur
Klimat och jämlikhet
 Meny php
Meny
L Författare Typ Titel    (Öppna ↓) Datum Tillagt Anm Antal
0 (Inget registerat) - - 2019-08-22 132
51 Mike Shaughnessy Artikel Vägen till ekosocialismen 2019.08.09 2019-08-30 22
42 Margareta Andersson, Per Bolund Debatt Reformer för 4.5 miljarder --- (i Dn) 2019.04.10 2019-08-22 I D 11
41 Återställ våtmarker Hemsida Återställ våtmarker 2022-06-10 Utd 38
12 Föreningen Klimatriksdagen Hemsida Klimatriksdag 2014 2014 2019-08-22 0
11 Klimataktion Hemsida Medborgarutredningen 2016 2019-08-22 0
32 Src, Stockholm Resilience Center Hemsida Planetary boundaries research - 2019-08-22 10
55 Göran Greider Ledare 17 anteckningar om klimatkrisen 2019.09.30 2019-09-30 Ur 19
33 Johan Ehrenberg Ledare Visst kan vänsterkrafter rädda både EU och klimatet 2018.09.21 2019-08-22 Ur 10
59 Johan Rockström Lista Sanningens tid är inne. (10 bud) 2020.01.01 2020-01-11 Lis 13
10 Mu, cirkel Omställning Lista Krav, åtgärder i Mu-s rapporter 2017.04.24 2022-02-11 Sam 0
64 Vänsterpartiet Motion, riksdag Klimatkrisen 2021 2021-10-10 0
28 Fn, Förenta nationerna Program Agenda 2030 för hållbar utveckling 2015.09.25 2021-11-19 0
7 Klimatalliansen Program (plattform) 2021.09.30 2022-02-05 Utg 117
6 Klimatriksdagen Program Akutplan 2020.09.01 2022-06-12 Åt 185
65 Klimatriksdagen Program Omställningsplan 2022.04.23 2022-06-12 Än 38
23 Wfto, World Fair Trade Organization Program 10 principles of fair trade 2013.10 2019-08-22 10
15 Centerpartiet Program, parti --- 2013 2019-08-22 0
44 Centerpartiet Program, parti Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa (Eu-val) 2018.12.17 2019-08-22 65
21 Feministiskt Initiativ Program, parti För en feministisk politik 2015 2019-08-22 0
19 Kristdemokraterna Program, parti --- 2016 2019-08-22 94
18 Liberalerna Program, parti Frihet i globaliseringens tid 2015 2019-08-22 0
43 Liberalerna Program, parti Si, yes, oui, ja (Eu-val) 2019.05 2019-08-22 68
16 Miljöpartiet Program, parti --- 2013 2019-08-22 0
39 Miljöpartiet Program, parti EU-valmanifest 2019 2019-08-22 118
14 Moderaterna Program, parti --- 2013 2019-08-22 0
34 Mp Program, parti Klimatfärdplan 2018.02.15 2019-08-22 Utd 33
57 Partiet vändpunkt Program, parti Nödläge för klimatet 2019 2019-11-26 33
53 Reformisterna Program, parti Sju reformområden för ett bättre Sverige 2019.02.02 2019-09-17 Utd 54
54 S, Mp, C, L Program, parti Överenskommelse 73 punkter 2019.01.11 2019-09-24 De 64
38 Socialdemokraterna Program, parti För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism (Eu-val) 2019-05-15 v2 2020-12-04 26
13 Socialdemokraterrna Program, parti Ett program för förändring 2013 2019-08-22 59
52 Socialistiska Partiet Program, parti Kris, klass och klimat 2008.11.09 2019-09-06 112
20 Sverigedemokraterna Program, parti --- 2011 2019-08-22 0
46 Sverigedemokraterna Program, parti (Eu-val) 2019.05 2019-08-22 13
17 Vänsterpartiet Program, parti --- 2016 2019-08-22 0
37 Vänsterpartiet Program, parti Ett Europa för alla (Eu-val) 2019 2019-08-22 25
58 Regeringen Proposition En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 2019.12.17 2019-12-22 Ej 202
30 Easac, European Academies Science Advisory Council Rapport Indicators for a circular economy 2016.11 2019-08-22 97
1 Mu, cirkel Ekonomi Rapport Ekonomi för 1 klot 2016.06.21 2019-08-22 45
3 Mu, cirkel Energi Rapport Försvinnande energitillgång 2017.02.08 2019-08-22 26
5 Mu, cirkel Global rättvisa Rapport Klimatkrisen och den globala rättvisan 2016.06.21 2019-08-22 107
9 Mu, cirkel Land-stad-mat Rapport Stad och land samt vårt dagliga bröd 2017.02.08 2019-08-22 20
4 Mu, cirkel Livsstil Rapport Vår livsstil 2016.06.21 2019-08-22 32
8 Mu, cirkel Utbildning Rapport Utbildning 2017.02.08 2019-08-22 4
2 Mu, cirkel Varför Rapport Varför en medborgarutredning? 2016.06.21 2019-08-22 28
63 Reformisterna Rapport En ny grön giv för Sverige 2021.04.02 2021-09-18 End 41
48 Uppsala Universitet, Ramboll Rapport Koldioxidbudget 2020-2040 Södermanlands län 2018.11.27 2019-08-22 28
22 Wwf, World Wildlife Foundation Rapport Living planet 2016 2019-08-22 6
24 Klimatriksdag 2014 Samling Motioner 2014.06 2019-08-22 Num 204
25 Klimatriksdag 2018 Samling Motioner 2017 - 2019-08-22 Num 267
56 Klimatriksdag 2018 Samling Vinnande motioner 2018.05.06 2019-10-05 De 21
29 Klimatriksdag 2022 Samling Motioner 2022 2022-03-13 201
35 --- Tidning Dagens Etc 2019-08-22 162
36 --- Tidning Dagens Nyheter 2019-08-22 157
31 Forum för lokal Klimataktivism Upprop Sveriges kommuner måste gå före i klimatomställningen 2022.03.31 0000-00-00 35
60 Wikimedia foundation Uppslagsbok Wikipedia - 2021-01-16 End 11
26 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram S 2017.08.07 2019-08-22 0
27 Kalle Petré Utdrag Klimat i partiprogram Kd 2017.08.07 2019-08-22 0
40 Varis Bokalders, Elisabeth Lundqvist m fl Utställning Frön för framtiden 2018.05 2019-08-22 Bar 113
45 Global Footprint Network Vebbsajt 2022-07-10 1