Anslutning php
Ordn Område
5--- GEOstruktur   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
Geostrukturen är samhällets geografiska uppbyggnad för Levnadssätt och Produktion.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Geostruktur allmänt 
- Utbredning av Produktion och Levnadssätt måste komma i balans med Välfärd och hållbar hantering av Resurser.
- Detta kräver tillräcklig planering.
.1  Geodelar 
Hela Sverige och hela världen ska leva. Alla delar. Både natur och kultur.
.2  Lokal produktion 
.3  Stadsplanering 
.42  Klimatanpassning