Anslutning php
Ordn inom Område 2021.11.19 Om
5--- GEOstruktur   Åtgärder + Kommentarer   35
Ordn Åtgärd 2022.02.15 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.2 Lokal produktion
30
Litt Noter N
Folk. Främjar lokal klimatsmart matproduktion, hållbara konsumtionsmönster och cirkulär ekonomi bland medborgare och företag 3053
Folk. Kommunen bör stärka den lokala resiliensen genom att underlätta för medborgare och småföretag att utveckla verksamhet för omställning --- Det kan exempelvis ske genom avtal med lokala matproducenter, främjande av lokal samhällsservice och lokal förnybar energiproduktion, samt tillhandahållande av mark och lokaler. 3054
Kr22. Grp 3 nr 75 Mer lokala livsmedel på lokala marknader.
- Stärk distributionssystem och infrastruktur för lokala produkter till lokal marknad.
- Fördela offentliga medel efter nytta och långsiktighet (ej volym) och sluta subventionera miljöskadlig verksamhet
- Stärk kontakt mellan producent och konsument, tex genom att underlätta företagsmodeller utan mellanhänder
- Verka för innebörden i UNDROP (1) och ILO 169 (2)
2876
Kr22. Grp 4 nr 22 Gynna inhemska naturmaterial framför importerade syntetmaterial. 2904
Kr22. Grp 6 nr 106 Främja konsumtionen av svenskproducerade produkter och svenska livsmedel. 2984
Kr22. Grp 6 nr 134 Klimatsmart livsmedelskonsumtion inom de planetära gränserna:
• Ställ krav på minskat inköp av kött i offentliga upphandlingar och krav på att köttet som köps ska vara producerat i Sverige
• Gynna mat producerad i Sverige
2994
Kr22. Grp 6 nr 151 Vi efterfrågar politiska incitament som stärker självförsörjningsgraden genom att främja en småskalig, regenerativ, lågteknologisk och innovationsdriven självhushållning. Revidera livsmedelsstrategin. 3007
Kr22. Grp 6 nr 34 - Ge bidrag till svenska bönder som uppnår miljökraven för köttproduktion som inkluderar minimal användning av antibiotika och begränsat utsläpp av växthusgaser.
- Begränsa import från utländska företag som inte uppnår de svenska miljökraven
2963
Kr22. Grp 6 nr 85 -Prioritering av svensk matsuveränitet genom att säkra beredskapslager för grundläggande insatsvaror till jordbruket.
-En nationell plan för ökad svensk matsuveränitet genom beredskapslager av frö för matproduktion (för både kommersiella aktörer och amatörodlare).
-Inkludera hemträdgårdar och kolonilotter (amatörodlare) i en nationell beredskapsplan för matproduktion.
2978
Kr22. Grp 6 nr 89 Ökad folkbildning om vikten av att ha En lokal livsmedelsförsörjning 2980