Kalle Petré stockholm LISTA Bloggens dokument Nr B4q Ver 2.4 Löp 2022.08.12
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Datum Typ Se lista * Titel Välj nedanVer
2016
08.10 Motion Hållbarhet kräver mycket mer 1
2014
04.30 Motion Effektivt klimatval på nätet 1
04.30 Motion Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden 1
04.30 Motion Kollektivtrafik och ingen Förbifart Stockholm 1
2013
12.20 Motion Klimat i valprogrammet 1
2012
04.23 Motion Omedelbart inträde av repskapsombud 1