Kalle Petré m fl 2014.04.30
MOTION till Klimatriksdag 2014 Effektivt klimatval på nätet
Klimatriksdag 2014 bör lägga ut sina beslut på en vebbsajt tillsammans med info om vilka politiker som stödjer dessa förslag. Det bör kombineras med en uppmaning till kampanj i alla delar av landet för röstning på sådana politiker.

/ Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath, Görel Hedtjärn
aktiva inom Klimataktion i Stockholm
Kontakt: Karl.Petre (at) telia.com

Kategori: Påverkan, metoder