Kalle Petré m fl 2014.04.30
MOTION till Klimatriksdag 2014 Kollektivtrafik och
ingen Förbifart Stockholm


Vi vill att klimatriksdagen ska framföra
till Sveriges folkvalda och andra berörda att …

… billig, effektiv, fossilfri och dominerande kollektivtrafik med bilfria städer samt
… stopp för den klimatmässigt gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm

är nödvändiga konkreta åtgärder för de politiker som vill visa, att de menar allvar med klimatfrågan.

/ Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath, Görel Hedtjärn
aktiva inom Klimataktion i Stockholm
Kontakt: Karl.Petre (at) telia.com

Kategori: Infrastruktur