Kalle Petré m fl 2014.04.30
MOTION till Klimatriksdag 2014 Gemensamma lösningar
för klimatet, jobben och välfärden


Vi vill att klimatriksdagen ska framföra
till Sveriges folkvalda och andra berörda att …
- KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet inte kommer utan garantier för jobb och välfärd.
- KLIMATET kräver stopp för tillväxt i de rika länderna.
- JOBBEN kräver kontroll över investeringar och fördelning av arbete.
- VÄLFÄRDEN kräver att överklassens rofferi stoppas.
Förklaring

Inom ramen för kapitalismen har mycket välstånd och välfärd hittills skapats. Men kapitalets frihet, storlek och dominans har gått för långt och måste begränsas radikalt. Formerna för dessa begränsningar måste utarbetas liksom formerna för en utvecklad demokrati i samhälle och företag.

- Drivkraften i hotet mot såväl klimatet som jobb och välfärd är den vilda kapitalismen.
- Nyliberalismen, som är den vilda kapitalismens ideologi, har som grundsträvan fortsatt produktionstillväxt, som förstör miljöförutsättningarna för ett anständigt liv för jordens miljarder, nu och för framtida generationer.
- Denna tillväxtfanatism tar ingen hänsyn till starkt avtagande tillgång på billig fossil energi, som ju är en grundförutsättning för att tillväxten ska fungera.
- Nyliberalismen river ner den gemensamma välfärden, skapar otrygghet och förstör därmed förutsättningarna för ett jämlikt, gott samhälle.
- Nyliberalismen skapar inte fler jobb, tvärtom pågår för närvarande massiv slakt på arbetsmöjligheter för många miljoner människor i Europa och andra delar av världen.

En rörelse finns och behövs för att driva på utvecklingen mot att klimat, jobb och välfärd knyts samman. Det är med nödvändighet en rödgrön rörelse. Denna måste ha brett deltagande från aktivister i bostadsområden och på arbetsplatser, från fackföreningar och andra folkrörelser, från medlemmar i politiska partier, hand i hand och på nätet. Folket och de folkliga organisationerna måste vinnas för en politik som sätter stopp för den vilda kapitalismens härjningar. Endast en stor folklig förtvivlan och vrede mot ”systemet” och dess kaptener, kan åstadkomma den nödvändiga förändringen.

/ Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath, Görel Hedtjärn
aktiva inom Klimataktion i Stockholm
Kontakt: Karl.Petre (at) telia.com

Kategori: Politik