Karl Petré stockholm LISTA Doktyp i blogg Nr 2h5 Ver 8.1 2022.08.04
Typ Välj Antal Beskrivning
Analys 9 Längre beskrivning med slutsatser underbyggda av fakta och/eller logik
Annons 1
Artikel 10 Längre beskrivning i annan publikation
Bild 9
Dikt 24 Poesi av skiftande kvalitet
Diskussion 1
Flygblad 1
Foto 1
Förklaring 1
Förslag 20
Gruppering 3 Sammanställning av dokument i visst ämne
Kommentar 80 Kortare beskrivning med synpunkter
Lista 4 Uppräkning av något
Mejl 3 Mejl sänt till någon
Motion 6
Notis 39 Kort beskrivning
Nyhet 1
Process 2
Program 3 Sammanfattning av politiska ståndpunkter
Recension 2
Referat 3 Återgivande av skeende. Kan vara ur verkligheten eller ur dokument.
Replik 1
Statistik 2 Dokument med koncentration på tabeller och/eller diagram. Kan vara baserad på databas.
Tabell 1
Uppmaning 9 Agiterande artikel
Utdrag 1
Öppet brev 2 Ett offentligt brev med syfte att lyfta fram en frågeställning.