Kalle Petré stockholm LISTA Bloggens dokument Nr B4q Ver 2.4 Löp 2022.08.12
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Datum Typ Se lista * Titel Välj nedanVer
2022
09.16 Statistik Riksdagsval 5
2018
09.17 Statistik Riksdagsval 4
2017
10.08 Statistik Riksdagsval 3
2015
03.04 Statistik Riksdagsval 2
03.04 Statistik Riksdagsval netto 1
2011
01.10 Statistik Riksdagsval 1