Kalle Petré stockholm LISTA Bloggens dokument Nr B4q Ver 2.4 Löp 2022.08.12
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Datum Typ Se lista * Titel Välj nedanVer
2022
11.21 Program Klimat och jämlikhet 1
09.24 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 4.2
07.30 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 4.1
07.07 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 4
2019
08.30 Program Klimat och 1 klot 1
2012
01.08 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 3.2
01.01 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 3.1
2011
02.07 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 3
01.24 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 2
2010
12.12 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet 1
10.13 Program Global reform för hållbarhet, produktivitet, jämlikhet d