Kalle Petré stockholm LISTA Bloggens dokument Nr B4q Ver 2.4 Löp 2022.08.12
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Datum Typ Se lista * Titel Välj nedanVer
2012
09.13 Referat På Facebook om islamofobi 1
2011
05.18 Referat Mini-S-debatt om 3 jordklot 1
03.24 Referat Facebook-chat om Libyen Slut
03.17 Referat Facebook-chat om Libyen Början