Kalle Petré LISTA Blogg ämnesurval Nr B2e Ver 4 2022.09.02
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Klass / TypÄmne / TitelVer
[Visa undergrupper*]
oSi Socialistinternationalen
KommentarEffektiv SI är nödvändig v
Öppet brev140 miljarder = tunisisk socialism? v