Karl Petré Stockholm, Sweden ÖPPET BREV 140 miljarder = tunisisk socialism? Nr B1j 2011.01.23
í
ÖPPET BREV 140 miljarder = tunisisk socialism? 2011.01.23
Till Mona Sahlin och Urban Ahlin

För ett par veckor sedan gick jag in på Socialistinternationalens vebbsajt*. Jag ville se vad partiet i Tunisien heter. Jag blev minst sagt häpen! Partiet var det styrande RCD med Ben Ali i spetsen. För några dagar sedan läste jag en notis om att partiet hade blivit uteslutet.

I Dagens Nyheter idag kan man läsa, att Ben Alis hustrus familj roffat åt sig 140 miljarder, som är lika med två gånger Tunsiens stadsbudget. Hennes familj var ursprungligen helt utan tillgångar. Snacka om uppkomlingar! Enligt uppgifter i le Monde ska Ben Ali själv, när han flydde till Saud-Arabiens västvänliga kung, tagit med sig 1.5 ton guld ur stadskassan. Det motsvarar en halv miljard kronor. Några har blivit fängslade, några har lyckats fly. Vi får väl hoppas att den internationella rättvisan (Finns den?) lämnar åter dessa brottslingar till tunisiska domstolar.

Det finns anledning att ställa frågor kring detta. Mitt parti i Sverige, Socialdemokraterna, är medlem i Socialistinternationalen. Hur är det möjligt, att denna vår international av socialistiska och socialdemokratiska partier i årtionden har kunnat hysa detta superskurkparti som medlem? Jag vill gärna ha svar från Mona Sahlin och Urban Ahlin. Är hela Socialistinternationalen lika korrupt? Vilka delar är det? Hur ska man hantera detta slags korruption? Hur ska arbetarrörelsen och de socialistiska partierna undvika att partier och korrupta byråkrater av detta slag finns i och dominerar våra organisationer? Vad har ni hittills gjort för att förhindra dessa förhållanden gällande Tunisien och på annat sätt?

En internationell organisation, som inte kan skilja mellan demokrati och diktatur, är naturligtvis obrukbar för det nödvändiga globala samarbeta som behöver utvecklas av arbetarrörelsen, den gröna rörelsen och socialistiska partier för att uppnå en hållbar och jämlik värld! Hur ska Socialistinternationalen göras till ett redskap för detta?

/ Karl Petré, partimedlem i Bromma