Karl Petré Stockholm, Sweden Nr 2g3 Ver 8 2011.03.19
GRUPPERING VALFÖRLUST och FRAMTID
Börja djupanalys för rödgrön framtid nu!
Det gäller rödgrön framtid och en stark, korrekt s-politik

Kriskommission, kongress
Förslag: Vebbdebatt, vebbkongress
Förslag: Välj tillfällig partiordförande
Analys: Omstart - hållbarhet, jämlikhet, hård kamp (htm) (pdf)
Kommentar: 'Till kongressen: Tillväxt är Ohållbart'
Valet
Valförlust: rödgröna, sossar, Sd
Statistik 'Riksdagsval'

Framtid
En hotad mänsklighet
Den vilda kapitalismen
Den absoluta globalisering
Den balanserade socialismen
Kommentar
Dagen efter valet skrev jag valkommentaren "Börja djupanalys för rödgrön framtid nu!". Strax därefter påbörjade jag själv denna analys "Valförlust: rödgröna, sossar, Sd". Först ett utkast mest med rubriker. En månad senare hade jag skrivit två nya avsnitt och strukturerat rubrikerna lite bättre. Därefter har jag skrivit spridda stycken, men inget helhetligt är klart. Därför har jag ändrat dokumentet till att bara bli en samlande innehållsförteckning för flera fristående dokument. På så sätt kan jag lägga till färdiga stycken allteftersom, samtidigt som jag behåller helheten i form av denna innehållsförteckning.