Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Till kongressen: Tillväxt är Ohållbart Nr B2f Ver 2 2011.03.24
í
KOMMENTAR Till kongressen: Tillväxt är Ohållbart 2011.03.24
Vi är på väg att få en partiordförande, som kan vara en broms mot ”högerkrafter” inom partiet. Det är bra. Hoppas att det kommer att visa sig stämma.

I övrigt kommer kongressen att diskutera partistyrelsens dokument ”Nystart för tillväxt och rättvisa” *. Även detta dokument kan vara en broms mot ”högerkrafter” inom partiet. Vi får se. Det har en klassisk socialdemokratisk hållning, men är alldeles för tunt. Och det är otillräckligt ur flera aspekter.

Socialdemokratin kan beskrivas av följande tabell.

Paroll inför valet Tillväxt sedan 1889
Vinjett efter valförlusten Nu förändras socialdemokratin
Kriskommisionens rapport Omstart för socialdemokratin
Kongressens vinjett Nystart för tillväxt och rättvisa

Jag hittade en mening i dokumentet, som fick mig att spärra upp ögonen:

”Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att försörja jordens befolkning."

Äntligen erkänner partistyrelsen denna fullständigt ohållbara, ekologiska situation. Detta är exakt den utgångspunkt som jag har för min vebbsajt Global Reform. (Nej, jag har inte alla fakta än. Jag jobbar på det.) Men ack – redan nästa mening lyder:

”Det krävs gemensamma insatser för att trygga en dynamisk och hållbar tillväxt.”

Tillväxt = ökad produktion och konsumtion. Om vi idag har för stor produktion (motsvarande 3 jordklot), så kan vi inte låta den produktion öka. Produktionen måste tvärtom minska. (Men produktiviteten ska hållas hög.) Det finns ingen tillväxt som är hållbar. Begreppet ”hållbar tillväxt” är fullständigt ansvarslöst eller i bästa fall aningslöst. Det förvillar i stället för att blottlägga verkligheten.

Verkligheten är:
- Produktion och konsumtion motsvarande 3 jordklot.
- ”själva livet på jorden hotas” av klimatfrågan. (Citat från dokumentet.)
- Ett nära förestående ”peak oil”, dvs den tidpunkt när produktionen av olja börjar minska för att lagren håller på att ta slut.
- Liknande gäller andra naturresurser, inte minst uran.
- Ökande globala klyftor. (Dokumentet påstår motsatsen, vilket möjligen är en felskrivning.)
- En oerhört instabil världsekonomi.
- En internationell organisering av arbetarrörelsen som är mer tom än fylld av kraft. (Ordet Socialistinternationalen nämns inte ens i dokumentet.)

Mitt intryck är, att partistyrelsen är livrädd för att uttala nödvändiga politiska slutsatser. Gör man det på fel sätt, så riskerar man stora opnionsförluster. Det land som tar ställning på fel sätt, riskerar stor ekonomisk instabilitet. Partistyrelsen antingen vågar inte uttala eller vet inte ”vad som är rätt”.

Följande behövs:
- Erkänn verkligheten bakom ”tillväxten”.
- Beskriv en vision för ett hållbart Sverige, Europa och världen.
- Utarbeta svenska, europeiska och globala metoder för att komma dit.
- Erkänn att kapitalismen måste beläggas med mycket stränga tyglar för att en anständigt samhälle ska bli möjligt.
- Rusta den globala arbetarrörelsen för den nödvändiga kampen.

Detta är svårt. Jättesvårt! Jag har full förståelse för partistyrelsens eventuella vånda. Men det hjälps inte. Vi slipper inte ifrån verkligheten. Vi sossar (i Bromma, Sverige, Europa och världen) måste bli en del av den växande globala rörelsen för omställning.

Läs Kriskommissionens rapport. Den behandlar en del av detta. Men inte heller där tillräckligt tydligt. (Rapporten och andra relevanta dokument finns på Sap.Se *.)
Läs min analys * av Kriskommissionens rapport.