Anslutning php
Ordn Område
2--- EKONOMI   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
Ekonomi är ett regelsystem som styr Produktion och delar av Levnadssätt.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Ekonomi allmänt 
Gör en plan för omställning:
- Ge samhället tillräcklig kontroll över produktion och marknad.
- Snabbt stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Privata aktörer måste snabbt divestera; staten ska ta över och snabbt stänga verksamheter.
- Snar nerväxt i rika länder.
- Åtgärder för jämlikhet och global rättvisa.
- Ny produktivitet.
Det ekonomiska styrsystemet lyckas inte förhindra utvecklingen av massiv klimat- och miljöförstörelse. En ekonomi i balans mellan sociala och ekonomiska krafter utan att de planetära gränserna överskrids. Radikalt mindre frihet för kapitalet. Radikalt mer demokrati.
.1  Miljöhållbart 
Snabb omställning till miljöhållbarhet.
Behåll bara och investera i helt grön teknik.
Gör produktion och konsumtion (ekonomin) cirkulär.
En hållbar miljö återställd.
.11  Samväxt 
Genomför en ekonomi för samväxt i snabb omställning.

Negativa effekter på välfärden, såsom arbetslöshet och mindre resurser till jämlikhet och välfärdssystem måste motverkas.

Tillväxt = den materiella produktionens ökning. Dess gräns har passerats, eftersom 410 ppm, 1.5 klot och snart 1.5 C. "Hållbar tillväxt" är en ideologisk konstruktion.
Samväxt = nerväxt i rika länder och (tillfällig) tillväxt i de fattiga tills global hållbarhet och rimlig jämlikhet uppnåtts.
< 350 ppm och < 1 klot.
Mindre produktion genom anpassning till de planetära gränsvärdena.
.2  Jämlikt 
Begränsa och minska inkomster i rika länder och mycket bland rika i alla länder. Högre inkomster bland fattiga.
De flesta ska beröras minst av välståndsminskningar.
De höga inkomsterna bland rika i alla länder och bland allmänhet i rika länder resulterar i höga, miljöförstörande resursuttag. Radikalt minskad ojämlikhet globalt och i varje land.
.3  Produktivt 
Ny produktivitet genom helhetsvärdering.
Sprid produktiviteten till hela mänskligheten.
Produktivitet har många sidor: Full sysselsättning; Utbildning; Teknisk innovation; Effektivisering; Kollektivt och individuellt engagemang. Måttligt fokus på produktivitet.