Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
2--- EKONOMI   Åtgärder + Kommentarer   30
Ordn Åtgärd 2022.05.22 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.2 Jämlikt
Begränsa och minska inkomster i rika länder och mycket bland rika i alla länder. Högre inkomster bland fattiga.
De flesta ska beröras minst av välståndsminskningar.
De höga inkomsterna bland rika i alla länder och bland allmänhet i rika länder resulterar i höga, miljöförstörande resursuttag. Radikalt minskad ojämlikhet globalt och i varje land. 66
Litt Noter N
Dn. A Björklund 210607 [Debatt; Sverige är inte ett land med stor och växande ojämlikhet; Anders Björklund, Daniel Waldenström] 2259
S-program. Länder med de bästa ekonomiska förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna. [15] De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16] 313