Anslutning php
Ordn Område
4--- PRODUKTION   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
I Produktionen bearbetas Resurser av Arbetskraft inom olika Näringar (branscher) för framställande av Produkter (varor och tjänster).
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Produktion allmänt 
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
Dagens överkonsumtion betyder främst, att den materiella produktionen överskrider planetens hållbarhetsgränser. En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.
.1  Teknik 
Teknisk utveckling för klimat och miljö.
.2  Samspel 
Samverkan och beroende mellan olika produktioner