Anslutning php
Nivå: 1 | 2 | 3 . Del: ---
Ordn Område Tryck
0--- ÖDESFRÅGOR
01 Miljöhållbarhet
02 Jämlikhet
03 Produktivitet
04 Global reform
1 - 2 REDSKAP
1--- POLITIK
11 Program
111 Analys
12 Aktörer
121 Regeringar
122 Folkrörelser
123 Företag
124 Kunskapare
13 Politisk kraft
14 Politiskt system
2--- EKONOMI
21 Plan
22 Styrning
23 Finansiering
24 Ekonomiskt system
3 - 5 LIVSRUM
3--- LEVNADSSÄTT
31 Välfärd
32 Konsumtion
4--- PRODUKTION
41 Resurser
411 Sol
412 Luft
413 Mark
414 Vatten
415 Biosfär
416 Kretslopp
42 Arbetskraft
44 Näringar
441 Energi
442 Naturbruk
443 Industri
444 Bygg
445 Kultur
451 Transport
452 Info-system
453 Handel
461 Utbildning
462 Forskning
471 Vård, omsorg
472 Försvar
48 Produkter
5--- GEOstruktur