Anslutning php
Ordn Område
0--- ÖDESFRÅGOR   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
Här anges det centrala i ett program för klimat och jämlikhet. Därefter huvudposten inom respektive område.
Ödesfrågan är Läge och Svaret är Åtgärder och Mål. Detaljer finns i områdena Levnadssätt, Produktion, Geostruktur, Ekonomi och Politik, varigenom människan inverkar på naturen/klotet.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Ödesfrågor allmänt 
Ödesfrågorna kräver:

Alla stater måste agera tillsammans och mobilisera gemenskaper och individer till omställning.
Arbetare, klimataktiva och andra politiska rörelser behöver bygga Politisk kraft överallt för att driva igenom denna inriktning.

För varje område (Levnadssätt osv):
- Beskriv läget.
- Sätt upp nödvändiga mål.
- Ange tillräckliga åtgärder.
- Genomför detta program.

- Stoppa all CO2-utsläpp snabbt tills < 350 ppm.
- Stoppa artdöden och övrig planetförstörelse.
- Max 1 klot i varje land och tillsammans.
- Upprätta globalt jämlik välfärd.

Vi lever i en motsägelsefull värld med offantlig rikedom och otrolig förstörelse.

Klimatet blir farligt varmare. Många talar om mänsklighetens ödesfråga. Även artdöden är ofantlig och andra miljöfaror växer. Resurser överförbrukas.

En annan ödesfråga är också den katastrofalt ojämlika välfärden. Moraliskt oanständigt. Och omöjliggör samling för klimatomställning.

Vår förmåga att begränsa produktion/konsumtion för miljöhållbarhet och samtidigt behålla/utveckla en hög produktivitet för välfärd är en tredje ödesfråga.

Mänsklighetens framtid i anständiga former hotas. Vi måste ställa om snabbt.

Uppnå
- jämlik välfärd för alla miljarder.
- produktion för klimat och 1 klot.
- geostruktur för resiliens.
- ekonomi för styrning.
- politik för omställning.
Följande poster är den första punkten inom respektive huvudområden.
1 POLITIK
- Erkänn klimatnödläge och jämlikhetsbehov!
- Samla alla viktiga aktörer kring ett helhetligt program för omställning.
- Bygg en tillräckligt stark rörelse för klimat och jämlik välfärd.
Ytterst är det genom styrkan i politiken, som allt kan förändras. Men politiken i Sverige och resten av världen har hittills inte förmått mobilisera tillräckligt av styrka för att styra ekonomi, produktion och levnadssätt till en hållbar utveckling.Ett politiskt system med tillräckligt folkligt deltagande i demokratin för att göra levnadssätt, produktion och ekonomi ekologiskt hållbara.
2 EKONOMI
Ge samhället tillräcklig kontroll över produktion och marknad genom en ekonomisk plan för omställning till Miljöhållbarhet, Jämlikhet och Produktivitet.
Den planen ska innehålla redskap för styrning och finansiering och landa i ett radikalt ändrat ekonomiskt system.
Världsekonomin domineras idag av en vild kapitalism.
I detta ekonomiska system lyckas det politiska systemet inte förhindra massiv miljöförstörelse och grov ojämlikhet.
En ekonomi i balans. Anständig jämlikhet, miljöhållbarhet och god produktivitet.
Radikalt mindre frihet för kapitalet.
Radikalt mer demokrati.
3 LEVNADSSÄTT
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.
- Försvara välfärden.
- Jämlikt globalt välstånd.
- Stöd omställning i fattiga länder.
Levnadssättets ökande materiella innehåll hotar mänsklighetens egen existens genom klimat- och annan miljöförstörelse.- Ett levnadssätt som långsiktigt sänker temperaturen på klotet och håller klotet inom de planetära gränsvärdena.
- Bra välfärd till alla. Ingen fattigdom. Global jämlikhet.
- Hög kultur.
4 PRODUKTION
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
Dagens överkonsumtion betyder främst, att den materiella produktionen överskrider planetens hållbarhetsgränser. En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.
5 GEOSTRUKTUR
- Utbredning av Produktion och Levnadssätt måste komma i balans med Välfärd och hållbar hantering av Resurser.
- Detta kräver tillräcklig planering.