Karl Petré KOMMENTAR Nr 2dt Ver 3.1 2022.07.30 Syfte med sajten Världen behöver räddas. - Hur? Se mina egna program: "Global reform" * och "Klimat och 1 klot" *.
- Av vem? Alla inklusive mej. Se "Mitt politiska liv" *.
En metod att försöka rädda världen är via en vebbsajt. Jag tror naturligtvis inte, att jag själv kan rädda denna värld vare sig med hjälp av vebbsajten eller med alla andra tillgängliga metoder. Men jag vill lämna mitt bidrag. Det betyder, att jag med vebbsajten vill - tydliggöra frågeställningarna inför mig själv.
- återge fakta, analys och slutsatser. Egna och andras.
- försöka knyta kontatakter, ha underlag för dialog och påverka.

Mitt kortsiktiga syfte med sajten är inte att slå på trumman och propagera. Jag vet inte om jag någonsin kommer dithän. Jag vill visa sajten för mina vänner och bekanta, partikamrater och sådana personer jag stöter på i politiken. Få och ge synpunkter, åsikter.

Stämmer mina fakta om t ex cirka 4 och 1.7 klot? Jag får sen undersöka. Var kommer fakta ifrån? Vem har tagit fram fakta? Hur är de styrkta? Vem erkänner dessa fakta? Vem motsäger dem? Och så vidare.

Analys och slutsatser måste jag stå för själv. Men samtidigt ska jag se hur andra analyserar och drar slutsatser. Mina egna slutsatser blir ytterst formulerade till ett program.

Om jag kan påverka återstår att se. Mycket spelar in. Bland annat själva "utseende" på vebbsajten.

Sajten har jag konstruerat helt själv. Jag har alltså inte använt något gratis bloggverktyg eller liknande. Mycket (men kul) arbete. Dock bra, tror jag, för jag vill framförallt ha full koll på vad jag gör.