Om Visionsgruppen 2013.12.11

Visionsgruppen är en arbetsgrupp inom Klimataktion. Den startade i februari 2011. Den har hållit en rad offentliga möten på Abf-huset i Stockholm. Gruppen arbetar med en plattform* som grund.

Vebbsajten öppnades 2013.12.10. Syftet är att lyfta fram fakta och dokument som illustrerar plattformen. Det mesta där ännu rudimentärt.

Kontakt med Visionsgruppen
Samordnare Elisabeth Lundqvist (mejl)* Mobil: 0707 680 989
Vebbansvarig Kalle Petré (mejl)* Mobil: 0708 803 801