Plattform för Visionsgruppens arbete 2013.10.09
VART ÄR VI PÅ VÄG? Mänskligheten hotas av klimatförändringar, peak oil, global resursbrist, förgiftning, finanskris,  massfattigdom med mera.

Hur hållbart är vårt samhälle - ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Finns det krisberedskap? Hur försvaras och byggs välfärden globalt? Är fortsatt tillväxt möjlig?

Det behövs en radikal omställning som håller konsumtionen inom de planetära gränserna!

Vi söker visioner för hur denna omställning ska ske.
Vi söker de krafter, som vill, kan och vågar genomföra den omställningen, som tar ansvar för nuvarande och kommande generationer i ett globalt samhälle.