* Klimat och jämlikhet
Vår enda planet förstörs på många sätt. Dess innevånare är urfattiga och superrika. Vårt produktionssystem är effektivt men vet inga gränser. GLOBAL REFORM krävs!
* Klimat och 1 klot
- Erkänn klimatnödläge och jämlikhetsbehov!
- Samla alla viktiga aktörer kring ett helhetligt program för omställning.
- Bygg en tillräckligt stark rörelse för klimat och 1 klot.
Global reform *