* Klimat och jämlikhet
Vår enda planet förstörs på många sätt. Dess innevånare är urfattiga och superrika. Vår materiella produktion är effektiv men vet inga gränser. GLOBAL REFORM krävs!
Global reform *