Kalle Petré Stockholm, Sweden 2020.09.10 Nr B82 REPLIK Försvara inte Preem!

Hej Magnus! (Nilsson)

Tack för länk * om vad du anser om Preem. (Som jag i och för sej läst förr.) Jag har några kommentarer här.

Enligt Parisavtalet ska utsläppen vara på netto noll år 2050. De nuvarande åtagandena pekar inte på att det kommer att uppnås. Långt därifrån. I stället prospekteras det och byggs det ut friskt jorden runt. I Medelhavet är det risk för krig mellan en undertecknare (Turkiet) och en undertecknare och ratificerare (Grekland) av Parisavtalet. Orsak: kontroll över gasfundigheter under havet. Sverige krigar inte, men lever inte heller upp till sina åtaganden. Och skulle man vara rättvis, så borde väl Sverige stoppa all fossil förbrukning omedelbart och låta fattiga länder utnyttja den CO2-budget som kan sägas återstå.

Klimathotet har varit känt länge. Politiker, företagsledare/kapitalister och ekonomer har varit väldigt sega vad gäller "klimataktion". Dels har de gjort väldigt lite. Fram till ganska nyligen nästan ingenting. Och de talar inte klarspråk. De talar inte till medborgarna (= deras väljare) full ut om vad som hotar, vilket gör, att opinionen inte är välinformerad och inte jätte-alarmerad. 2014 stod jag på Sergelgatan i en klimatvalstuga. Min vanligaste replik tog fasta på att S hade bra valaffischer om välfärd och så, men det saknades något om "ödesfrågan" klimatet. Varför? Svaret fick jag av Leif Pagrotsky, som råkade gå förbi. "Man kan inte prioritera allt". Det var typiskt då. Det är inte längre typiskt. För det mesta åtminstone nämns klimatet. Många politiker, ekonomer, företagsledare har ändrat sej. Det beror nog främst på dels att klimatkrisen börjar synas allt mer (= inte går att nonchalera, om man än vill), och dels på en stor och aktiv klimatrörelse (där du är en del). Och jag tror nog inte, att man ska lita allt för mycket på (ovilliga och opportunistiska) politiker, (vinstfanatiska) företagsledare och (marknadsförhoppningsfulla) ekonomer. Vi behöver framför allt mycket bättre politiker. Både inom ditt och mitt parti S och i övrigt.

Eu's utsläppshandelssystem är en bra metod. Den började uruselt under många år, men har nu förbättrats. Den borde bli ännu bättre. T ex genom att göra den kompatibel med de ingående nationernas åtaganden enligt Parisavtalet. Ditt resonemang om Preem innebär, att Sveriges Paris-åtagande inte har någon betydelse. Det är bara Eu som gäller. Du har fullt förtroende för, att Europas politiker kommer att genomföra utsläppssystemet fullt ut på 20 år. Det återstår nog att se. Trumpska politiker är tyvärr inte bara ett Usa-fenomen. Och det kan få effekter på försiktiga sossar och liberaler, om inte klimatrörelsen är stark nog.

Visst kan man laborera med siffror på det sätt, som du gör. Om Preem inte får, så gör någon annan. Javisst, såvida denna annan inte stoppas av motsvarande opinion i det landet. Det är viktigare att stoppa de fossila drivmedlen, skriver du. Då stoppar man indirekt det som kommer ut från Preem. Nja, nu är ju även det en komplicerad fråga. Bensin till bilar, lite mer inblandning av icke-fossilt, "förbättrat" fartygsbränsle ... Jag tror inte man ska ställa det ena mot det andra. Om Preem får genomföra sin utbyggnad, så blir frågan att få stopp på fossila bränslen mycket svårare att åtgärda. En stor inhemsk producent har många "argument" på sin sida. Men inte minst därför att de politiker och partier, som gett Preem tillåtelse, får lite svårt att strax därefter förbjuda det som Preem ju tillåtits tillverka.

Jag menar, att om vi lyckas stoppa Preems utbyggnad, så kan det bli en viktig förebild i Europa, som kan driva på både nedläggning av andra anläggningar och skärpning av utsläppshandelsreglerna och likande. Kanske i form av, att om ett land genomför en liknande åtgärd, så begränsas produktionsmöjligheterna inom Europa på motsvarande sätt. Jag har tyvärr ingen genomtänkt strategi för detta. Vi får fortsätta snacka om saken!

Vad gäller lag och domslut, så är de inte i linje med Parisavtalet och en god framtid.

Så: Stoppa Preem idag! Stoppa försäljning av fossila bränslen snarast! Stoppa försälningen av fossildrivna bilar nästan omgående!
Eller?

ha det gott

Kalle