Kalle Petré Stockholm, Sweden 2019.04.06 Nr B79 Kommentar Klimataktions verksamhetsplan Styrelsen för Klimataktion * har till årsmötet 7 april * lagt fram en verksamhetplan *. Det har också kommit in tre motioner *, som knyter an till verksamheten. Själv undrar jag: Hur ska klimatrörelsen utvecklas?

Det finns tre motioner till årsmötet. Den första vill, "att Klimataktion, i programförklaringar såväl som konkreta förslag, på allvar tar upp överkonsumtionsfrågan." Styrelsen påpekar, att detta finns i Klimataktions plattform, och uppmanar motionären att formulera ett tillägg "för en politik för kraftigt minskad konsumtion". Motionären använder i texten ordet "klimatprogram".

Den andra motionen förespråkar lokala valutor. Styrelsen svarar, att det är svårt för en liten organisation att ta ställning till en så komplicerad fråga, men uppmanar att utarbeta ett förslag att lägga till plattformen.

Den tredje motionen föreslår inrättande av en opinionsgrupp, som får till uppgift att driva frågor, som årsmötet tagit ställning till. Motionärer nämner möjliga frågor: Tiodubbla flygskatten; Inga investeringar för flyg och bilar; Stoppa utarmningen av skogslandskapet; Stöd till de som drabbas av omställningen. Styrelsen tillstyrker och uppmanar till bildande av grupp som får utarbeta förslag. Men styrelsen nämner inte de åtgärder, som finns i Klimataktions plattform.

I styrelsens förslag till verksamhetsplan föreslås följande:
- Samverkan med andra organisationer är en motor. KlimatSverige, Klimatriksdagen, Pow-wow och andra projekt är exempel.
- Bevaka klimatpolitiken och driva på för en snabbare omställning.
- Vi behöver växa själva. Fokusera på medlemsvärvning.
- Plus: Eu-parlamentsval; Nyhetsbrev, hemsida, sociala medier; Klimatinspiratörer; Seminarier; Inspirationskväll.

Den plattform * som Klimataktion har, avslutas så (med mina understrykningar):

"En global lösning på klimat- och resurskriserna måste leda till drägliga villkor för alla världens invånare. En fortsatt materiell tillväxt är inte hållbar, tvärtom behövs minskat resursuttag och färre miljöskador. Mot materiell tillväxt måste ställas social och kulturell tillväxt. Samtidigt måste världens fattiga få en rejält ökad del av välståndet.

Dagens politisk-ekonomiska ordning måste därför ifrågasättas som oförenlig med hållbarhet och rättvisa. Individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar kommer inte att vara tillräckligt för att lösa klimatkrisen. Fossilindustrins styrka, den globala ekonomins svårkontrollerbarhet, de politiska systemens oförmåga att föra en adekvat och faktabaserad diskussion gör att klimatrörelsen behöver bygga egen styrka och utarbeta egna program. För att politiken ska drivas framåt krävs folkrörelser som insisterar på handling. Klimataktion vill tillsammans med andra miljö-, sociala- och rättviseorganisationer utgöra en viktig del i denna folkrörelse och ser samarbete och nätverksbygge som en avgörande del av vårt arbete, både nationellt och internationellt. En annan värld är möjlig."

- - -

Jag vill ur plattformen lyfta fram "egen styrka" och "egna program"! Det är de centrala frågorna. Hur bygger vi detta? Det framgår inte av motioner och verksamhetsplanen.
    *** Hur har samarbetet utvecklats hittills? Det borde vara värt en egen "verksamhetsberättelse". En beskrivning behöver göras. Hur kan det samarbete, som verksamhetsberättelsen beskriver, utvecklas till en gemensam, demokratisk gräsrotsorganisation? Hur kan vi gå från en mångfald av småorganisationer till en samlad organisation? Som kan bli en samlad "egen styrka".
    *** Finns det några program? Klimatprogram. Hur ska de utvecklas? Av de skilda klimatorganisationerna var för sej eller i en gemensam process, till exempel genom Klimatriksdagen?

Dessa två frågor borde vara centrala för Klimataktion och övriga klimatorganisationer. Klimataktion behöver naturligtvis ha en verksamhetplan av ungefär den kvalité som framlagts. Men de två frågorna borde läggas in i denna och sen leda till ett utvecklande arbete därikring. Beskrivning/analys och förverkligande.

Under hösten och vintern har något enastående utvecklats. Det som senast resulterade i massaktioner över hela världen 15 mars. Hur hela utvecklingen har gått till, har jag inte tillräcklig kunskap om. Men från en Greta som klimatstrejkar inför valet har mycket utvecklats. En rörelse som inte bara är stor, utan som också talas och skrivs om överallt i många länder. Verksamhetsberättelsen skriver: "Klimataktion, särskilt vår styrelsemedlem Janine O’ Keefe, har varit mycket aktiva i att stötta, organisera och delta i Fridays for future (klimatstrejkerna)". Utan tydliga kunskaper så är ändå mitt intryck, att det är Janine, som är nyckeln, som har haft kontakter internationellt och som har förstått att bygga ett Facebook-nav för utvecklingen. Till och med organisationer som är mycket stora men annars inte är så "aktivistiska" (= Naturskyddsföreningen) har delvis ryckts med. I flera länder har demonstrationer med tusentals deltagare genomförts upprepade gånger. Så dock inte i Sverige. Här har det varit små grupper på fredagar utanför riksdagen och utanför stadshus på kanske 120 orter. Små grupper (och ofta dominerade av gråhåriga) men till aldrig tidigare skådat ortsantal. Men så sker en explosion inför 15 mars. I Stockholm var det 10-15 000. Hur det var på andra orter har jag inget grepp om.

I verksamhetsplanen står: "Även om det är ungdomarna och gräsrötterna som tar initiativ är det viktigt att det finns organisationer som stöttar med kommunikation, organisation och stöd". Så kan man skriva, men det är en ofullständig analys.

Vad gör man med denna fantastiska klimatrörelse? Styrelsens formulering känns vilsen. Det man kan säga om denna stora klimatmobilisering är, att det inte är Klimataktions lokalgrupper, som mobiliserat. Deltagarna kommer säkert från en rad olika organisationer. Ingen av dessa organisationer är stark nog (eller har förståelse nog) att själv åstadkomma denna mobilisering. Det är (i Sverige) en ganska spontan mobilisering (men med stöd av Janine och några till). En underbar mobilisering. Men spontanitet riskerar att ebba ut. Och spontanitet ger inte underlag för en samlad "egen styrka" och "egna program". Därför behövs något. En organisation. De tusentals ungdomarna, gamlingarna, föräldravrålarna med flera behöver komma samman i gemenskap. Inte bara på toppnivå i tillfälliga samarbeten inför en demonstration eller en tidningsartikel. De behöver komma samman i demokratisk form för att kunna maximera "egen styrka" och "eget program".

- - -

(Jag ber om ursäkt, om vissa fakta ovan inte stämmer helt. Det kan bero på, att jag inte har varit särskilgt klimataktiv under sista tiden. Men den och de som vet mer och har deltagit borde skriva den lägesanalys som saknas och göra en beskrivning över hur klimatrörelsen ska utvecklas. Det kan sedan tas upp inom klimatrörelsen, som är Klimataktion, Klimatriksdagen, Wwf, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och många fler organisationer.)