Kalle Petré Stockholm, Sweden 2018.10.28 Nr B76 KOMMENTAR Taktik ger mer M+Sd? I min artikel "Självklar S-regering?" * skrev jag: Vilket "alternativ är sämre"? 1) Om man lyckas klänga sej fast vid makten, så kan man mildra högervågen. 2) Om man går i opposition, så kan man tydliggöra en alternativ politik. Man kan önska det ena eller andra, men vem vet? Med det menar jag, att det inte är så självklart, vilken taktik som leder framåt.

I Dn idag * läser vi, att fler M-väljare kan tänka sig samarbete med Sd. Idag vill 45 % av M-väljarna öppna för Sd i regeringen. För en månad sedan var det "bara" 33 %. Liknande är det bland Kd-väljare. Det är alltså en utveckling åt fel håll, för de som vill stoppa Sd-inlfytande.

Det kan finnas fler orsaker till dennna utveckling. Dn nämner två. Dels "något behöver hända", och dels "vallen mot Sd har brustit i flera kommuner". Båda är rimliga. Det jag vill lyfta fram är dock något annat. När "folk" ser, att "borgarna" (dvs Sd+Alliansen) har majoritet, så blir de irriterade på, att S försöker klamra sej fast vid makten, att S inte inser/erkänner, att de blivit bortröstade. Jag har inget som helst statistiskt underlag för denna tes. Det är bara "sunt förnuft". Men jag är rädd för att mitt parti S bara framstår som "maktparti".