Heja Pia, ta en chans
Läs en dikt, trå en dans
Tala klart om dyster vy
Sen ta fart – yster, ny
Säkert blir det ju omsider
Gemensamhet och nya tider

/ Kalle, 21 maj 2018

---
Skrivet till Pias inlägg på Lodyn *.