Kalle Petré Stockholm, Sweden 2018.01.07 Nr B5y Ver 19 jan: länk till Kr inlagd
KOMMENTAR Klimatet i valet
1 januari 2018 fanns en viktig debattartikel i Aftonbladet: "Vi kommer avslöja hur ni sköter er, politiker" *. Den var undertecknad av 22 personer från olika organisationer, bland annat Klimatriksdagens ordförande. (Se nederst.) Som engagerad i arbetet med Klimatriksdagen, ställs jag inför en del frågeställningar.

Först och främst: Wwf och Föräldravrålet har tagit ett bra initativ, som har samlat stora och små klimatengagerade organisationer inför valet. Vad bättre kan man önska sej!

Initiativet kommer att begära partiernas handlingsplaner på bordet, analysera dessa och sprida information om resultatet till svenska folket. Precis vad som borde ske!

Det är bara att gratulera. Sen gäller det att hitta bra former för att genomföra kampanjen. Då kommer tusentals människor att vilja delta, att vilja i valrörelsen lyfta upp ödesfrågan om klimatet, att vilja driva på partierna och svenska folket till tillräckligt radikala åtgärder för att rädda klimatet. Det är just vad som behövs, för att driva klimatfrågan framåt. Ödesfrågan måste bli en huvudfråga i valet!

All positiv utveckling måste bejakas. Det gör artikeln genom att lyfta fram det nya klimatpolitiska ramverket med lag, mål och det klimatpolitiska rådet. Att detta finns på plats, är ett stort steg framåt. Men ordvalet i rubriken "avslöja hur ni sköter er, politiker" antyder, att "politikerna" inte sköter sej helt bra. Det tror jag är en korrekt infallsvinkel. Faktum är, att om politikerna skötte sitt jobb ordentligt, så skulle ingen klimatrörelse behövas. Men den behövs verkligen!

Dock - ordvalet i artikeln är i mycket alldeles för positivt. "kompassen är inställd mot en hållbar framtid" skriver artikelförfattarna. Nja ... Netto-noll-utsläpp år 2045 är nu Sveriges klimatmål. Men detta gäller bara inhemsk produktion. De utsläpp som finns i Sveriges stora import finns inte med i vår målsättning. Inte heller utrikes resor, framförallt flyg och båt. Artikeln påstår inte, att tillräckliga handlingsplaner finns för att klara målen från Paris-avtalet. Tvärtom talas om att höja ambitionen. Men dessa nödvändiga handlingsplaner finns faktiskt inte. Dessutom går det, naturligtvis, att gå fortare fram än till 2045, som är 27 år framåt i tiden från idag. En av undertecknarna, Wwf Världsnaturfonden, arbetar med begreppet ekologiskt fotavtryck. Enligt detta gör mänskligheten årligen av med resurser, som det behövs över 1 ½ jordklot för att reproducera. Om hela mänskligheten skulle ha svenskarnas materiella standard, så skulle det behövas över 4 klot av resurser. Denna situation är alltså inte ekologiskt hållbar. Det är därför helt fel att påstå, att den svenska "kompassen är inställd mot en hållbar framtid". Att då framhålla Sveriges som ledande eller inspirationskälla blir inte så rättvisande. Det behövs nog ytterligare stora framgångar för klimatrörelsen för att vi ska kunna tala i sådana ordalag.

En annan aspekt att diskutera är begreppet handlingsplan. Det är ett viktigt ord. Inom Klimatriksdagen har diskuterats att utarbeta klimatprogram. Själv har jag formulerat en skiss till ett program "För klimat och 1 klot" *. Ett bra ord skulle kunna vara "klimat- och resursplan" (som min vän Björn Lindbergson säger). De ledande inom Klimatriksdagen har tyvärr inte visat så stort intresse för "klimatprogram". Därför blir jag positivt överraskad, när de är med på formuleringen om handlingsplan i artikeln. Men om man ska analysera en handlingsplan, då måste man ha ett redskap. Ett sådant redskap borde bestå av just ett utkast till ett klimatprogram (eller vad man vill kalla det). Därför blir mitt förslag till Klimatriksdagen och Ab-artikelns undertecknare: Börja jobba på en "klimat- och resursplan"! Kanske som ett gemensamt projekt mellan alla dessa organisationer. Innehållet kan vara: 1) Vilket är läget? 2) Vilka åtgärder behövs? 3) Vilka mål måste uppnås? Men inte minst: Vad krävs av politikerna för att förklara för medborgarna kvaliteten på det åtgärder som behöver genomföras? I valet 2014 var det nästan helt tyst om klimatet. Mer ansvarslösa kan politikerna knappast bli. Utan att medborgarna är med på omställningen, kommer den aldrig att genomföras.

Till Klimatriksdagen kan man skriva motioner, som kommer att diskuteras och röstas om 4-6 maj 2018. De motioner som vinner inom (preliminärt) tio ämnesområden *, kommer att ligga till grund för ett agerande i valet är det tänkt. Organisationerna som står bakom Ab-artikeln stödjer alla Klimatriksdagen. Här uppstår ett problem. En gemensam valkampanj - utmärkt! Men på vilken grund? Klimatriksdagens tio vinnande motioner? Eller analysen av partiernas handlingsprogram? På mej låter det som, att frågan om handlingsprogram kommer att fullständigt dominera över tio motioner, som framröstats som viktigast. Eller går det att kombinera på ett lämpligt sätt? Jag har hittills inte sätt något förslag på lösning av detta problem.

Inom Klimatriksdagen har vi sagt, att den "inte har några åsikter" förrän efter att beslut fattats kring motionerna 4-6 maj 2018. Nu har ändå Klimatriksdagens ordförande uttalat sej. Jag tycker det är bra, trots att jag inte delar alla åsikter i artikeln. Men tittar man närmare efter, så har de 22 personerna uttalat sej i sina egna namn. Det betyder ju, att det är dessa 22 personer, som ska genomföra denna kampanj inför valet, inte de 22 organisationer, som de företräder. Det kan väl inte vara rätt. Det måste ändå vara vi alla tillsammans, som ska bedriva klimatpolitik, som ska driva på partierna och opinionen. Styrkan i en samlad klimatrörelsen begränsar sej inte till 22 personer.

Detta är mina synpunkter. Några väldigt positiva. Några problematiserande. Jag tror att Klimatriksdagen och samarbetet bakom Ab-artikeln har en väldig potential. Här finns vad som brukar kallas momentum. Situationen pekar på, att något stort kan utvecklas. Ett bra samarbete inför valet. Ett demokratiskt forum genom Klimatriksdagen. Går detta att knyta ihop till en bra, slagkraftig helhet? Vi måste jobba för det!

Jag har till Klimatriksdagen skrivit en motion "Ödesfrågan och svaret" *, som är i linje med detta.


Underteckarnas organisationer är: