Kalle Petré m fl Stockholm, Sweden 2015.05.24 Nr B5r
ÖPPET BREV En cirkulär ekonomi ---
Till
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Jytte Guteland, Eu-parlamentariker
Nanna Vikholm, oppositionslandstingsråd i Stockholms län
Maria Östberg Svanelid, Stockholms Miljö- och hälsovårdsnämnd
Karl-Petter Thorvaldsen, LO-ordförande

En cirkulär ekonomi skapar arbetstillfällen och ett bättre klimat 

Det här brevet skrivs av socialdemokrater som har gröna folkhemmet som en viktig agenda för socialdemokratisk politik. Vi tror också att vi alla i vårt handlande och i beslut för framtiden ska fundera över om det är hållbart för vår belastning av vår planet. En planet som redan överexploateras av oss människor.  Ett bra beslut ökar vår välfärd och minskar det mänskliga fotavtrycket i vår biosfär.  

Så i en modern politik behöver alla beslutsfattare ha med hållbarhet som en komponent. Vi måste alltid tänka: ”När vi tar beslut x, kommer det då att minska eller öka belastningen av vårt livsrum?”  

Vi vill uppmärksamma er på en rapport från Romklubben författad av Anders Wijkman och Kristian Skånberg. Den beskriver vad som händer när vi går ifrån linjär produktion till en cirkulär produktion. Det går att förena Socialdemokratins mål med att minska arbetslösheten med nödvändig förändring av materialflödena enligt Romklubben.  Rapporten heter: ”The circular Economy and Benefits for Society.  Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners”. Utgiven i april 2015. Huvudbudskapet i rapporten ser vi som bra och väldigt viktigt!  

Socialdemokraterna bör lokalt, i Sverige och i Europa verka för cirkulär ekonomi. Därför skickar vi detta brev till socialdemokrater på olika nivåer.  

kamratliga hälsningar  

Per-Inge Brodén, medlem i Årsta-Johanneshovs S-förening
Kalle Petré, medlem i Minneberg-Tranebergs S-förening

För kännedom även till
Stockholms arbetarkommuns styrelse
Styrelsen för Årsta-Johanneshovs S-förening
Styrelsen för Minneberg-Tranebergs S-förening

Publicerat i Stockholmstidningen 2015.06.05 under rubriken "Cirkulär ekonomi för bättre miljö"