Kalle Petré stockholm LISTA Bloggens dokument Nr B4q Ver 2.4 Löp 2022.08.12
Visa VERSION, ÄMNE genom Ver (Äldre ver kan ej visas.)
Datum Typ Se lista * Titel Välj nedanVer
2015
05.24 Öppet brev En cirkulär ekonomi skapar arbetstillfällen och ett bättre klimat 1
2011
01.23 Öppet brev 140 miljarder = tunisisk socialism? 1