Kalle Petré Stockholm, Sweden 2011.11.30 Nr B34
MEJL Utsläpp per land eller person?
Till Dagens Nyheter

Ett effektivt klimatavtal kan antagligen inte uppnås utan ”rättvisa”. En viktig aspekt är därför hur man presenterar uppgifter. Dagens Nyheters grafik 27 november är ur den synvinkeln missvisande. Enligt den bild man får,< ser Kina ut som största skurken, sen kommer Usa, Europa och övriga. Siffrorna längst till vänster nedan är Dagens Nyheters. Men dividerar man med antal innevånare i varje land blir bilden helt annorlunda. Usa blir ultraskurken, Europa kommer på andra plats och Kina är bara en tredejdel av Usa.

Per land Innevånare Per person
Kina 7.7 1.34 5.7
Usa 5.4 0.31 17.4
Europa 4.3 0.5 8.6
Ryssland1.6 1.14 1.4
Indien 1.6 1.22 1.3
Afrika 1.1 1 1

Lägger man därtill flygtrafikens utsläpp (som inte är inkluderat i siffrorna) och fördelar utsläppen inte efter produktion utan efter konsumtion, så blir förhållandena ytterligare helt annorlunda. Sverige blir inte så "föregående" som ofta sägs

Dn borde vara tydligare - för rättvisans och det möjliga resultatets skull.

Obs: Mina tilläggssiffror är hämtade från Wikipedia. Jag vet inte kvaliteten på dem. Vad är t ex ”Europa” i Dn’s sammanställning?