Karl Petré Stockholm, Sweden KOMMENTAR Komptentent = tävlingsinriktad Nr B2g 2011.03.14
í
KOMMENTAR Komptentent = tävlingsinriktad 2011.03.14
Nuförtiden ska man vara kompetent. Enligt Akademins Ordlista betyder det "skicklig, duglig; behörig". Slår jag i ett engelskt lexikon, så får jag fram liknande ord. Men där står också något mer. Compete betyder tävla, mäta sig, konkurrera. Inget annat. Till det finns orden competitive och competitor. Det sista betyder endast tävlare, konkurrent.

Ord kan tolkas olika. Kulturen ger dem ett värde, som kan förändras över tiden. Vad betyder ordet kompetens i dagens kultur? En indikation damp idag ner i brevlådan som bilaga till Dn. Ett tolvsidigt annonsblad för Kompetensgalan. Det som fick mig att reagera var en rubrik gällande en tävling för kompetenta chefer av olika slag. Hr-chef, ung chef med mera. En rubrik är Mångfaldsarbete. Prisets syfte är att främja mångfalden på arbetsplatsen, sägs det. För det finns tre kriterier. I oordning: 1) "alla ska behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder och/eller sexuell läggning". 3) Arbetet ska ha "integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer". Dessa punkter låter ju jättebra. Men sen punkt 2) Man ska ha främjat "mångalden på arbetsplatsen på ett sätt som har gynnat verksamheten/affären". Oj då. Kriteriet är alltså, att det inte får kosta, utan att det tvärtom ska vara lönsamt för den egna organisationen/företaget. Det vill säga, kompetens är i detta sammanhang det som gynnar konkurrensen. Att på en arbetsplats bedriva ett arbete som gynnar ett för samhället lönsamt mångfaldsarbete, kan det inte vara ett uttryck för kompetens? Det är kanske därför som personer med utländska namn har svårare att få jobb.

Kompetensgalan ska "lyfta fram goda exempel" och "premiera människor, vars insatser driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framtåt." Det är nog bra. Men det finns en slagsida. Om man premierar förmåga, begåvning, skicklighet, duglighet som bara begränsar sig till den egna organisationens framgång, då väljer man att ordet kompetens ska betyda förmåga till tävling/konkurrens. Då väljer man det borgerliga, det liberala. Det är ett problem för personer med ett vidare perspektiv på samhället, på människors utveckling och på goda insatser för företags och organistioners roll för människor och samhälle.

Jag är inte emot tävling. Den finns, kommer alltid att finnas och har sin positiva betydelse för samhällsutvecklingen. Men tävling är inte det enda. Är det ens det huvudsakliga? I hela mitt yrkesliv som taxiförare, svaravare och arkivarie har jag haft ett bra resultat för kunder och beställare som utgångspunkt. Jag har velat lämna ifrån mig en bra resa, en axel som passar till sitt hjul och en god struktur i arkivet. Jag har i detta arbete i mycket liten utsträckning tävlat med mina kollegor i och utanför organisationen. Och jag tror faktiskt, att de flesta människor i sina yrken har en liknande attityd. Men den förhärskande ideologin idag säger något annat.

Chefer som vill tävlingsstressa mig, tycker jag illa om. Chefer som jämför arbetet med idrottstävling, har jag stött på några. Sådana chefer kan man inte vara förtrolig med kring sitt arbete. De förstör arbetsmiljön. Kanske förstör de organisationens kraft så mycket att de till och med är skadliga för själva konkurrensen... Det som är bra för det enskilda företaget, är inte alltid bra för samhället, som bör befordra andra typer av chefer.

Språket har betydelse. Ska man vara tvungen att använda andra ord för att inte bli missförstådd? Jag vill inte bli förstådd som tävlare, om jag använder ordet kompetens.