Karl Petré Stockholm, Sweden UPPMANING Stöd Tågupproret! Nr B26 2010.12.17
í
UPPMANING Stöd Tågupproret! 2010.12.17
För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver Järnvägsfrämjandet , Miljöförbundet Jordens Vänner, SEKO Södra, SEKO Mellannorrland: *** Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar. (Det är ca 3 miljarder mer än vad regeringen vill satsa).
*** Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.
*** Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.
Stöd dem i det! Skriv på namninsamlingen *.