Karl Petré Stockholm, Sweden UPPMANING Julkort för Ikea's Usa-fack Nr B25 2010.12.15
í
UPPMANING Julkort för Ikea's Usa-fack 2010.12.15
- Skicka ett julkort till Ikeas koncernchef", uppmanar fackförbundet IAMAW. "Kräv att vi släpps in i deras fabriker i Usa."

Under några år har det amerikanska fackförbundet International Association of Machinists and Aerospace Workers försökt organisera arbetarna vid Ikea-ägda Swedwoods möbelfabrik i Danville, Virginia. Företagets vägran att släppa in facket har lett till en bitter kamp mellan Ikea och IAMAW och dess internationella organisation Byggnads- och Träinternationalen i Genève. Nu uppmanar det amerikanska facket sina medlemmar och alla andra att skicka ett julkort till Ikeas koncernchef med lydelsen:

Kära Mikael Ohlsson,
Den här helgen borde arbetarna vid den Ikea-ägda fabriken i Virginia få ett viktigt budskap från dig, att de är fria att själva välja vilken fackförening som ska representera dem, så att deras rättigheter garanteras.

Öppna era dörrar, erkänn fackföreningen.
Julkortet finns på BTI:s hemsida: http://www.bwint.org/default.asp?Issue=IKEA&Language=EN *.