Karl Petré Stockholm, Sweden UPPMANING Visionsgrupp för hållbart samhälle Nr B1k 2011.01.23
í
UPPMANING Visionsgrupp för hållbart samhälle 2011.01.23

UPPROP

Kom med i en      VISIONSGRUPP      för ett     HÅLLBART SAMHÄLLE

Klimathot, överförbrukning av resurser, förgiftning, ohämmad tillväxt, massfattigdom … Välden är i behov av en stor omställning. Miljöorganisationer behöver gå samman och skapa visioner för ett hållbart samhälle. Vi är övertygade om att det går att skapa ett samhälle med låga utsläpp av växthusgaser och goda levnadsförhållanden för alla. Vi föreslår att det inrättas en visionsgrupp under Klimataktions tak.

Gruppens uppgift kan vara:

1. Beskriva varför visioner behövs

2. Söka efter visioner Vad har organisationer, forskare, lokala aktivister och andra för visioner om hur ett hållbart samhälle kan se ut?

3. Arrangera samtal Visioner behöver diskuteras. Det kan ske i gruppen och med gruppens medlemmar och andra personer. En viktig form är seminariet, där visioner presenteras och granskas. Visioner möts och bryts för att hitta lösningar.

4. Visa upp visioner Sammanfatta visionerna på en vebbsajt, i utställningar, i tidningsartiklar och på andra sätt.

Arbete åt alla, en hållbar matproduktion, låg energianvändning, tillväxt, jämlikhet … Går det ihop? Är det möjligt? Vad är nödvändigt? Vilken omställning behövs? Om du är intresserad av att ingå i en visionsgrupp, ska du komma på vårt möte

3 februari kl 19.00

Då formulerar vi oss mer precist och brainstormar kring våra kommande uppgifter. Anmäl ditt intresse till vilja_o@hotmail.com, så får du meddelande om i vilken lokal i Stockholm vi ska ses.
Välkomna!
/ Jan Carlson, styrelsemedlem i Klimataktion
Elisabeth Lundqvist och Kalle Petré, medlemmar i Klimataktion